Vad blir din nästa automatiserade kampanj? Här kommer 4 tips för att öka dina konverteringar

3 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
23, januari 2020

En e-postadress fungerar som ett digitalt ID för mottagarna i din databas och är en enorm tillgång som bör förvaltas väl. Detta görs med fördel med hjälp av Marketing Automation. En väl implementerad Marketing Automation-kampanj kan göra att du sparar tid, ökar mottagarnas engagemang och lojalitet eller ökar konverteringsgraden. Dessa mål når du genom relevant dialog. Vilket kan åstadkommas med hjälp av automatiserade kundresor baserad på data du samlat in kring dina kunder och/eller leads. I detta blogginlägg vill vi belysa 4 kampanjer för att inspirera dig att komma igång eller ta nästa steg på din Marketing Automation resa. 

1) Droppkampanjer: från första kontakt till konverterad kund

Dags att ta nästa steg? Från ett enkelt e-postutskick (en prenumerationsbekräftelse eller liknande) till att sätta upp en serie kommunikationsmoment i en så kallad droppkampanj. Kampanjen startar exempelvis med ett e-postutskick som skickas i anslutning till ett datum specifikt för en mottagare. Det kan till exempel handla om datumet för en prenumeration eller ett genomfört köp som man förhåller sig till. Efter det sätter man upp en tidsfördröjning innan nästa kommunikationsmoment, exempelvis kan e-post nummer två  skickas tre dagar senare, och så vidare…

Ett tydligt exempel på en droppkampanj är en välkomstprocess. En sådan process kan användas för att ta mottagaren från en första kontakt till att konvertera. Innehåll i en sådan serie e-postutskick kan exempelvis vara:

  1. ”Hej och välkommen”
  2. ”Du är kanske även intresserad av”
  3. ”Visste du att”
  4. ”Komplettera din profil”

Genom denna typ av kommunikation ser du till att de nya prenumeranterna har all information de behöver. Detta samtidigt som du samlar in data som du kan använda i framtida kommunikation. Det ger också möjlighet till merförsäljning eller att få någon som är prenumerant att också bli kund eller medlem.

Vår kund Mijndomein använde sig av denna väl beprövade strategi för en av sina produkter och gjorde markanta ökningar i konverteringsgraden. Läs gärna mer om Mijndomein-caset här. 

Med hjälp av vår Flow Builder kan du med enkelhet sätta upp dina droppkampanjer i vårt användarvänliga redigeringsläge.

2) Kampanjer baserade på beteende

Det kan vara en bra ide´att skapa kampanjer kring olika beteenden hos dina mottagare. Ett beteende kan exempelvis vara en öppning av eller ett klick i ett e-postutskick, en nedladdning av ett white paper från din hemsida, och såklart mycket annat. Genom att kolla på beteendet hos dina mottagare får du en bättre uppfattning om vad de är intresserade av och kan skräddarsy nästkommande kommunikation efter dessa insikter.

Genom att använda beteendedata kan du sedan sätta upp flöden för Lead Nurturing. Det kan exempelvis handla om att förse mottagare med ytterligare information om produkter de tidigare visat intresse för och därmed öka chansen att ett köp genomförs. Lead Nurturing handlar helt enkelt om att man följer upp och kvalificerar sina leads. Marknadsföringsteamet tar alltmer ansvar för leads-kvalificering som annars har legat på försäljarnas bord. De mest grundläggande kvalificeringarna görs med fördel med hjälp av automatiserad uppföljning. Detta så att försäljarna kan lägga sitt fokus på riktigt varma leads.

3) Profilberikande kampanjer

Om du redan baserar innehållet i dina e-post på agerande hos mottagarna så har du tagit ett stort steg i din digitala marknadsföring. Vill du öka på relevansen ännu mer? Försök då bygga en så komplett bild som möjligt av dina mottagare genom att utveckla profiler. Du kan göra detta baserat på historiskt beteende (öppningar, klick, köp osv), men också sätta upp regler för att automatiskt tilldela olika beteenden in din framtida kommunikation olika intressepoäng. Detta kan göras genom Lead Scoring, dvs att skapa profiler där olika ageranden sätter poäng för olika intressen i en kundprofil. Denna kundprofil kommer att hjälpa dig att kommunicera med högre relevans i dina nyhetsbrev och automatiserade flöden.

Tips: Vill du dra igång en profilberikande kampanj och få mottagarna att dela med sig av sina intressen? Ett roligt sätt att få mottagarna att aktivera sig är genom gamification. Gör informationsutbytet till något roligt så att det inte känns som ett förhör.

4) Återaktiveringskampanjer

Har du en databas med massa inaktiva kontakter? Då är det dags att dra igång en återaktiveringskampanj! Kvalitet är bättre än kvantitet när det gäller adresser i databasen. Men tappa inte hoppet om du har många inaktiva kontakter. Först och främst, definiera vad du anser är en inaktiv kontakt. Det kan handla om att man inte öppnat dina nyhetsbrev eller genomfört ett köp under en viss tid. Förhållande till ett datum för senaste agerande kommer alltså att bli startpunkten för denna kampanj. Exempelvis: första kommunikationen skickas ut då mottagaren inte har öppnat ett e-postutskick på 3 månader.

Skapa sedan innehållet till din kampanj och inkludera ett riktigt attraktivt erbjudande. Använd också informationen du har kring dina mottagare för att personalisera utskicket och basera innehållet på mottagarens tidigare intressen.  Bearbeta sedan mottagaren under ett par tillfällen till om de fortfarande inte blir aktiva. Fråga gärna efter feedback under processens gång för att försöka ta reda på vad anledningen till passiviteten är.

Om mottagaren förblir inaktiv efter flera försök till aktivering är det kanske dags att säga ”hej då!”. Låt dem istället kontakta er om de vill bli aktiva igen. Detta då en inaktiv databas kan skapa problem för din leveransbarhet. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Våga radera e-postadresser från din opt-in databas.

Hur sätter man upp kampanjer likt dessa i praktiken?

Förhoppningsvis har du fått lite inspiration och är nu redo att omsätta dina idéer i praktiken. Men… hur gör man då? Det rent praktiska fungerar på olika sätt beroende på vilket system för Marketing Automation du använder och vad du vill åstadkomma. Om du använder dig av Webpower så är det vår Flow Builder du ska börja utforska i första hand. Med denna kan du i ett enkelt drag-and-drop gränssnitt sätt upp dina olika kampanjer.

Läs mer om Flow Buildern

 

Dela den här artikeln