6 insikter för att förbättra dina e-postkampanjer

Uppskattad lästid: 4 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
14, augusti 2018

Den 21 juni presenterade DDMA Nederländernas nationella e-post benchmarks för 2018. Dessa visar på effektiviteten hos e-postmarknadsföringen och vad som kan göra dina e-postkampanjer mer framgångsrika. Vi får bland annat insikter om utskickstider, betydelsen av databasens storlek och fördelarna med att använda dynamiskt innehåll. Med DDMAs benchmarks som bas presenterar vi 6 insikter som kan hjälpa dig att förfina och maximera nyttan av din e-postmarknadsföring.

Notera: I den här artikeln används termerna “COR” (confirmed open rate), “CTR” (click-through rate) och “CTO” (click to open rate)

Insikt 1: Framgång beror inte på databasens storlek

Fokusera inte bara på att samla in så många e-postadresser som möjligt. Spendera istället (mer) tid på segmentering och personifiering. DDMAs benchmarks är baserat på 4,5 miljarder e-postutskick som skickats i 177 000 kampanjer. Resultatet visar att e-postkampanjer till mer än 10 000 adresser presterar sämre mätt i olika KPI:er än kampanjer skickade till mindre mottagargrupper. Undersökningen visar att e-postkampanjer mot små databaser, med 500 till 1000 adresser, har störst positiva inverkan för exempelvis COR (confirmed open rate).

E-postkampanjer av mindre omfattning fungerar alltså bättre. Observera att det inte nödvändigtvis betyder att kampanjer med mindre databaser alltid är mer effektiva. Det är troligt att e-postkampanjer som omfattar en mindre målgrupp är mer specifika, relevanta och personliga. Det vill säga mer skräddarsydda för att passa målgruppen.

När det gäller antalet e-postkampanjer visar benchmarksen att organisationer som skickar ut tio eller färre kampanjer per år realiserar högre öppningsgrad och klickfrekvens än de som skickar mer ofta. Något att ha i åtanke när du lägger upp din e-poststrategi.

Tips: Var inte för påflugen, fokusera istället på ett begränsat antal överraskande, segmenterade och personliga superkampanjer.

Insikt 2: Använd personliga ämnesrader och dynamiskt innehåll

Personliga ämnesrader innebär att man involverar variabler ur databasen för att exempelvis kunna tilltala någon med förnamn. Det är anmärkningsvärt att endast 7% av alla e-postutskick använder denna teknik. Detta trots att den tekniken har visat sig ha markant inverkan på öppningsgraden.

Tips: Varför inte testa själv och se hur din öppningsgrad påverkas av variabler? Du kan enkelt sätta upp ett A/B test och pröva en personifierad ämnesrad mot en statisk och se vilken som lockar till flest öppningar. Exempelvis: ”Julia, här kommer veckans erbjudanden” mot ”Här kommer veckans erbjudanden”.

Läs mer om A/B tester här…

När det gäller dynamiskt innehåll visar DDMAs benchmarks att mer än hälften av alla e-postkampanjer inte nyttjar denna teknik. Det vill säga möjligheten att visa vissa delar av e-postutskicket för en typ av mottagare och dölja det för andra. Som exempel kan du visa en artikel för medlemmar och en annan för de som inte är medlemmar, medan resterande artiklarna i nyhetsbrevet visars för båda alternativen.

Insikt 3: Använd responsiv design, med glöm inte bort desktop

Av alla e-postkampanjer öppnas 39% på mobila enheter medan 61% öppnas i desktop version.  Skillnaden i mobil öppning är -1% (!) jämfört med förra årets referensvärde. I B2B-sektorn är skillnaden större, där öppningar i desktop är långt mycket fler än på de mobila enheterna.

I vissa sektorer (t.ex. Catering 60%, Fritid 58% och e-handel 51%) är öppningar i mobila enheter mer vanligt. Trots att öppningar i mobila enheter har stannat av är det fortfarande rekommenderat att tänka ”mobile first” när det kommer till e-postdesign och innehåll. Men det är bra att ha i åtanke att desktop versionen fortfarande är den mest dominanta. Att följa ”mobile first” principen och exempelvis inte använda för långa texter kommer i slutändan att vara gynnsamt för alla versioner av ditt e-postutskick.

Om du använder desktop versionen för att finjustera ditt e-postmeddelande, kom ihåg att små ändringar i designen kan ha stor inverkan på mobilversionen. Tänk på knappar, bilder, avstånd och centrering. Kontrollera alltid hur ditt utskick se ut på olika enheter och ISPs när du gör en layoutjustering.  Ta en titt på riktlinjerna i vår kunskapsbas för lite extra tips.

Insikt 4: Testa utskickstider och utvärdera resultatet

DDMAs benchmarks belyser ett antal viktiga fakta om de dagar och tider då e-post skickas. Skillnaderna i COR, CTO och CTR är anmärkningsvärda. Här är lite av den fakta som framkommit:

  • Fler e-post öppnas på mobila enheter under kvällen och på helgen. Det finns toppar på kvällen mellan kl: 19:00 – 20.00 och på morgonen mellan kl: 08:00 – 09:00.
  • 78% av alla kampanjer skickas under kontorstid, detta trots att en leveranstid på eftermiddagen eller kvällen genomsnittligen resulterar i högre COR och CTR.
  • Torsdagar och fredagar är de mest populära dagarna att skicka e-post.
  • Mars, oktober, november och december är de mest trafikerade månaderna när det gäller e-postutskick. Januari, februari, april och sommarmånaderna är relativt tysta.

Tips: Ha detta i åtanke och testa olika tider, veckodagar och tid på året för att se vad som funkar bäst för din databas. Bestäm på förhand vad som är viktigt för dig och vad du vill mäta. Var inte rädd för att testa, det finns nästan alltid rum för förbättring och lärdomar att dra.

Insikt 5: Lär dig från andra branscher och dina konkurrenter

Det är viktigt att hålla ögonen öppna och vara observant på vad dina konkurrenter sysslar med och vad som händer på marknaden i stort. Det kan du exempelvis göra genom att prenumerera på olika nyhetsbrev och bevaka konkurrenternas utskick. Hur ofta skickar de, vilka tider och med vilket innehåll? Inspireras av det du upplever som bra och dra lärdom av det de gör mindre bra.

Begränsa dig dock inte till att bara följa dina konkurrenter. Vänd dig också mot andra branscher och företag du tror ligger i framkant när det gäller digital marknadsföring. Tekniker och principer för lyckad e-postmarknadsföring och automation är inte branschbunden.

Insikt 6: Automatisera dina e-postkampanjer

DDMAs benchmarks inkluderar inte automatiska kampanjer eftersom dessa ofta är svåra att mäta på ett korrekt sätt. Vi tycker dock ändå det är bra att inkludera automatisering som den sjätte insikten då det är en enorm fördelen hos e-postmarknadsföringen som inte kan förbises 2018.

DDMAs benchmarks visar att kampanjer med lägre volymer uppnår bättre resultat. Automatiska e-postmeddelanden skickas på en-till-en-basis utifrån en mottagares agerande eller position i livscykeln. De är därför mer relevanta och presterar därmed också bättre.

Se gärna vårt internationell case för FrieslandCampina som exempel på hur man kan automatisera livscykeln. I detta exempel ville FrieslandCampina guida sina kunder efter att de skapat ett konto för att behålla dem aktiva och informera om andra produkter som kunden också kan tänkas vara intresserad av. FrieslandCampinas livscykelkampanj innehåller en enorm mängd e-postvariationer baserat på kunddata, beteenden, tidigare insikter och hypoteser. Genom detta kunde de skapa ett personligt och relevant informationsflöde för sina kunder. Detta resulterade i en ökning med 35% i kors-och uppförsäljningskonverteringar. Se hela kund caset här.

Trots att du kanske inte har resurser för ett projekt i samma omfattning som FrieslandCampina bör det inte stoppa dig från att automatisera så mycket som möjligt. De potentiella fördelarna är enorma. Så tänk över hur och när du skulle vilja kommunicera per automatik med dina kunder och börja experimentera. Det kan vara så enkelt som att sätta upp ett födelsedagsmejl med en rabattkod och ett uppföljningsmail med en påminnelse några dagar efter till de som ännu inte nyttjat rabatten.

Börja smått och bygg på efterhand, även enkelt automatik kan göra stor skillnad!

Behöver du hjälp med att komma igång med Marketing Automation?

Kontakta oss!

Dela den här artikeln