Återaktivera passiva mottagare med Marketing Automation!

Uppskattad lästid: 3 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
5, januari 2018

Tycker du att öppnings- och klickstatistiken för dina e-postutskick är oförtjänt låg? Du skriver bra ämnesrader, har intressanta artiklar och snygg e-postdesign. Trots det lever inte statistiken upp till de förväntningar du har. Då är det kanske dags att kika närmare på din mottagardatabas. Om du inte regelbundet rensar din databas riskerar du att få en ökad mängd passiva mottagare som du skickar på gång på gång utan så mycket som en öppning. Dessa kanske behöver lite extra uppmärksamhet för att de ska vakna till och bli aktiva igen. Ett perfekt tillfälle att dra igång med Marketing Automation i form av ett återaktiveringsflöde!

Hur kan man öka aktiviteten?

Lösningarna kan vara olika, här kommer vi att fokusera på det vi kallar ett återaktiveringsflöde. Ett återaktiveringsflöde kan i korthet beskrivas som en följd e-postutskick som skickas till mottagare baserat på deras icke-agerande. Vad detta icke-agerande är och som därmed gör att mottagare klassas som inaktiva är något man själv måste bestämma. En vanlig definition är dock någon som inte har öppnat några av dina utskick under en viss tid. Ibland är 6 månaders passivitet ett rimlig krav för att någon ska ses som inaktiv, ibland kanske 12 månader är mer lämpligt. Tiden man sätter måste ställas mot frekvensen man har för sina e-postutskick. Skickar man kvartalsvis eller två gånger i veckan måste givetvis påverka tiden av icke-agerande som definierar en inaktiv mottagare.

Antal e-postutskick och frekvens

Nästa fråga att ta ställning till är antal e-postutskick som ska ingå i återaktiveringsflödet. Att flödet ska innehålla två eller tre utskick är en rimlig utgångspunkt att ha. Tiden mellan dessa utskick får du basera på frekvensen för dina vanliga utskick. Får du ingen respons på ditt återaktiveringsflöde? Vissa mottagare öppnar fortfarande inte dina utskick. Dessa kanske det är dags att klassa som definitivt inaktiva och istället låta dem prenumerera igen när de är redo för det.

Ämnesrad och innehåll

Ditt e-postflöde är adresserat till de som vanligen inte öppnar dina utskick, för att ändra beteendet krävs något extra. Detta är ingen lätt nöt att knäcka, man får helt enkelt se till vad man har för möjligheter och utgå ifrån det. Bedriver du någon form av försäljning kanske du har möjlighet att involvera rabattkoder eller andra specialerbjudanden?

Kanske har du tidigare arbetat med att AB-testa ämnesrader? I så fall kan resultatet säkert ge dig vissa indikationer på vilka typer av ämnen som verkar locka flest mottagare till öppning.

Dra också nytta av möjligheten att personifiera innehåll och ämnesrad. Att göra innehållet dynamiskt utifrån mottagardata du har gör du enkelt med ett knapptryck. Då kan du exempelvis tilltala mottagarna med förnamn för att göra dina e-postutskick mer personliga.

Praktiskt tillvägagångssätt

Om du inte redan är igång med Marketing Automation är det här ett perfekt tillfälle att börja! Är du en användare av webpower kan du sätta upp ett återaktiveringsflöde genom några enkla steg. Här är ett exempel där flödet baseras på tid sedan senaste öppning:

Steg 1. Aktivera databasfältet som registrerar senaste öppning

Steg 2. Skapa de e-postutskick som ska ingå i flödet

Steg 3. Skapa filter som definierar de inaktiva mottagarna

Steg 4. Schemalägg e-postutskicken med dina filter från steg tre

Varför ett återaktiveringsflöde?

Ett återaktiveringsflöde hjälper dig att hålla hög kvalitet på din databas. Det tillåter dig att aktivera de mottagare som kräver en extra skjuts och rensa ut de som är ointresserade.  Att sluta skicka på de som inte vill ha utskicken är både kostnadseffektivt och leder till ökad leveransbarhet. Statistiken för din vanliga utskick blir också mer riktig/relevant om du rensar bort som ändå aldrig öppnar.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss

 

Dela den här artikeln