Webpower kontra Mailchimp

(För lång? Maila mig den här artikeln)
2, september 2020

I denna artikel jämför vi Webpower med Mailchimp och går igenom fördelar och nackdelar mellan plattformarna.

Skaffa e-postprogram: fördelarna med Webpower kontra Mailchimp

Första gången du börjar arbeta med nyhetsbrev är sannolikheten stor att du använder gratisversionen av e-postprogrammet Mailchimp. Men när du vill höja din e-postmarknadsföring en nivå blir förmodligen begränsningarna med gratisversionen ett problem. Väljer du då att köpa en licens? Eller är det bättre att välja en annan e-postplattform, till exempel Webpower?

Generellt är Mailchimp ett populärt program bland organisationer som precis gett sig in på e-postmarknadsföring medan Webpower är populärt bland marknadsförare som arbetar mer professionellt. Till exempel organisationer som kommit längre i sin e-postmarknadsföring eller som vill höja sig en nivå inom Markering Automation.

Dessa organisationer använder sig av möjligheten att börja småskaligt och sedan låta plattformen växa med deras aktiviteter. En viktig faktor är att användare av Webpower då tilldelas en personlig rådgivare som hjälper dem ta nästa steg.

Men vilket av dessa e-postprogram är bäst för dig? I den här artikeln jämför vi fördelarna med Webpower kontra Mailchimp och hjälper dig fatta rätt beslut.

Funktionalitet

En av de viktigaste sakerna att titta på när du jämför Webpower med Mailchimp är självklart funktionaliteten. Vilka funktioner erbjuder dessa e-postplattformar? Och vilka funktioner har de inte? För både Webpower och Mailchimp finns olika typer av licenser tillgängliga. Valet av licens beror på vilka funktioner du kan och inte kan använda.

Eftersom funktionerna som är relevanta för dig beror på dina mål beskriver vi nedan ett antal alternativ som är populära bland olika typer av användare:

  • Segmentera i databas – möjligheten att segmentera baserat på information i din databas utgör grunden för personanpassad e-postmarknadsföring. Båda e-postprogrammen erbjuder denna möjlighet.
  • Drag & drop-redigeringsläge – om du inte är expert på html och css är det nödvändigt att ha tillgång till ett användarvänligt redigeringsläge där du enkelt kan skapa e-postmallar. Båda e-postprogrammen erbjuder denna möjlighet.
  • Landningssidor och webbformulär – den plats du vill leda e-postmottagare till, för att till exempel öka konverteringen. Både Webpower och Mailchimp erbjuder denna möjlighet.
  • Flow Builder – utskick av nyhetsbrev är ofta det första steget mot Marketing Automation, där du automatiserar aktiviteter baserat på en händelse. Till exempel automatisk anpassning av e-postinnehåll baserat på artiklar som personen tidigare klickat på. Eller ett e-postmeddelande om en övergiven kundvagn. Både Webpower och Mailchimp erbjuder möjligheten att enkelt ställa in denna typ av automatiserade flöden.
  • Statistik – det enda sättet att avgöra om din e-postmarknadsföring fungerar och var det finns utrymme för förbättring. Båda e-postprogrammen ger insikt i prestationer.
  • Planera ditt sociala innehåll – e-postmarknadsföring och sociala medier kan komplettera varandra. Om du fått godkännande från dina användare (se rubriken GDPR) kan du till exempel använda uppgifterna från e-postdatabasen för att rikta in dig på din målgrupp via sociala medier. Med Mailchimp gör du detta direkt i programmet. Med Webpower är retargeting via sociala medier möjligt men du måste först exportera uppgifterna till ditt sociala verktyg.

Övriga verktyg och funktioner att tänka på:

  • SMS-verktyg – möjligheten att kunna skicka ett SMS till dina användare, till exempel för att bekräfta en registrering eller påminna om ett evenemang. Med Mailchimp är detta endast möjligt via en integrering med tredje part. Webpower erbjuder denna möjlighet och gör det till och med möjligt att integrera SMS i det automatiserade kommunikationsflödet. För att till exempel kunna skicka ett SMS till personer som inte öppnat e-post och informera om att det finns viktiga meddelanden i deras inkorg.
  • Online retargeting – jämförbart med tidigare beskriven retargeting på sociala medier men då via Google Display Network. Mailchimp erbjuder denna möjlighet direkt i programmet. Med Webpower är det endast möjligt genom att exportera data till ett reklamverktyg.
  • Event-funktion – en praktisk funktion i Webpower för alla som organiserar evenemang. Med denna funktion kan du till exempel enkelt skapa ett anmälningsformulär med ett angivet maximalt antal deltagare som kan anmäla sig och ett stängningsdatum. Du kan sedan automatiskt stänga anmälningsformuläret och visa ett meddelande om att anmälningen är stängd för personer som försöker anmäla sig i efterhand. Dessutom kan du starta ett automatiskt flöde med till exempel påminnelser för personer som anmält sig eller ett tackmeddelande till personer som deltog i evenemanget. Mailchimp har inte någon sådan funktion.

 

Webpower Mailchimp
Segmentera i databas
Drag & drop-redigeringsläge 
Landningssidor
Webbformulär
Flow Builder
Statistik
Planera socialt innehåll       Export möjlig
SMS-verktyg      Via integrering med 3:e part
Online retargeting          Export möjlig
Event-funktion

 

Kostnader

Mailchimp kontra Webpower – vilket e-postprogram är mest prisvärt? Denna fråga är inte helt enkel att besvara eftersom programmen erbjuder olika licensformer.

Båda programmen erbjuder en licens där du betalar variabla kostnader baserat på faktisk användning. Den som vill ha mer säkerhet kan både för Mailchimp och Webpower välja att betala en fast kostnad per månad – oavsett användning. Vilken kostnad som gäller beror alltså kort sagt på vad du använder programmet för och i vilken utsträckning.

Mailchimp är oftast den billigaste lösningen för små användare. Men när databasen växer (vilket förmodligen är meningen) kommer du att nå en punkt där Webpower blir den mest fördelaktiga lösningen. För flexibla licenser använder Webpower sig i större utsträckning än Mailchimp av en modell där kostnaderna relativt sätt blir lägre när du skickar mer.

Brytpunkten där licenskostnaden för Webpower blir lägre än för Mailchimp beror delvis på vilka funktioner du använder. Men de flesta organisationerna når denna punkt vid omkring 50 000 databaskontakter.

 

Webpower Mailchimp
Fasta licenskostnader
Flexibla licenskostnader
En månads uppsägningstid
Prisvärt per 1000 kontakter > 50 000 kontakter < 50 000 kontakter

 

Support

Både Mailchimp och Webpower erbjuder olika supportalternativ. Båda programmens support kan nås via e-post och telefon.

Man bör dock vara medveten om att Mailchimps telefonsupport endast är tillgänglig för den dyraste premiumlicensen. För de andra licenserna består supporten av en kunskapsbank på nätet eller av en chatt eller e-post. För gratisversionen av Mailchimp är supportavdelningen inte tillgänglig alls efter de första trettio dagarna. Då är kunskapsbanken den enda tillgängliga supportkanalen.

Det kan också vara bra att veta att Mailchimps supportavdelning ligger i Amerika. Webpowers supportavdelning ligger i Nederländerna vilket kan vara en fördel när du vill ta kontakt, i synnerhet vid komplexa problem.  För Webpower kan du dessutom räkna med en personlig account manager som vägleder dig så att du kan utveckla och använda e-postplattformen optimalt.

Webpower Mailchimp
Kunskapsbank online 
Telefonsupport Endast för premiumkunder
Support via e-post Endast för betalda konton
Chattsupport
Europeisk support
Personlig account manager
Anpassade alternativ

 

GDPR

Om du använder dig av e-postmarknadsföring i Sverige, eller något annat land inom EU, gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Denna europeiska förordning ställer stränga krav på behandlingen av personuppgifter, med höga böter om organisationer inte uppfyller dessa krav.

Till stor del handlar GDPR om sättet som du själv hanterar uppgifterna på. Du måste till exempel få ett godkännande för att spara och använda en e-postadress för utskick av nyhetsbrev.

Personer måste dessutom ge ett uttryckligt godkännande för analys av deras e-poststatistik, annars kan det leda till problem. Har du inte något sådant godkännande för kontakterna i din databas? Då är det bra att veta att både Webpower och Mailchimp erbjuder en lösning för det. Båda programmen erbjuder möjligheten att stänga av de spårningspixlar som krävs för att följa statistik på individnivå.

Den europeiska förordningen ställer även krav på leverantörerna som du samarbetar med. De måste följa kraven för informationssäkerhet. De får endast lagra uppgifter på servrar inom EU, med undantag av ett antal andra länder.

Varför är detta relevant? Mailchimp är en amerikansk organisation som lagrar dina uppgifter i USA. Organisationen är ansluten till Privacy Shield-ramverket vilket innebär att plattformen tills vidare uppfyller kraven i GPDR. Men om du vill ha den säkerhet som en plattform som lagrar dina uppgifter inom EU erbjuder är nederländska Webpower ett bättre alternativ. Detta kan vara bra att veta: Webpower är ISO-certifierat inom informationssäkerhet och har den nederländska Privacy Waarborg-säkerhetsmärkningen Goud.

Slutligen är det i samband med GDPR-efterlevnad bra att veta att det inte räcker med endast ett godkännande för att behandla en persons uppgifter. Du måste också kunna visa att personen gett sitt godkännande. Det är alltså viktigt att du i din e-postplattform kan lagra var och när en person har angett en opt-in. Denna funktion finns i både Webpower och Mailchimp.

Privacy Shield (U.S.) gäller inte längre

I juli 2020 kom Europeiska domstolen till beslutet att ”data nätverket” mellan EU och USA inte längre gäller då det helt enkelt bryter mot GDPR.

På grund av hårdare regler kring vad som är privat och inte (regler som EU följer) och internationella juridik dispyter så är du i en väldigt osäker sits om din data är lagrad utanför Europa. Detta kan såklart innebära stora problem för leveransen av dina mejl. Webpowers (och andra plattformars) experter är helt eniga: Lagra data i Europa, det är bättre att vara på den säkra sidan.

Trots att du lagrar data i Europa så är det ingen garanti för att den är 100% skyddad. Enda garantin för det är om ditt företag är ISO certifierat, vilket innebär att säkerheten kring din data är rigorös. Vi har dessutom guldstämpel vad det gäller ”Privacy Guarantee” vilket är ett mycket gott betyg.

Till sist, du behöver mer än ett tillstånd för att använda data. Du måste kunna visa att någon har gett tillstånd till att använda den också. Detta görs i registreringsprocessen och är möjligt med både Webpower och Mailchimp.

Webpower Mailchimp
Data lagras i EU
Lagrar metadata om opt-ins
Möjlighet att stänga av pixlar 
ISO-certifiering informationssäkerhet
Privacy Waarborg stämpel   ✔

 

Vill du veta mer om skillnaderna mellan Mailchimp och Webpower?

Även om denna artikel gett god insikt i skillnaderna mellan Webpower och Mailchimp beror valet av bästa e-postprogram naturligtvis på din specifika situation. Vill du veta mer om hur Webpower kan hjälpa dig få ut det mesta av dina e-postaktiviteter? Kontakta oss då för en demo där vi gärna diskuterar dina specifika mål.

Kontakta oss

Dela den här artikeln