Din lokala avsändardomän: utforska de tekniska aspekterna

Uppskattad lästid: 3 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
21, augusti 2018

Vi har i tidigare blogginlägg beskrivit vikten av din lokala avsändardomän och när du bör överväga att utöka till fler. I det här inlägget lägger vi istället fokus på de tekniska aspekterna hos den lokala avsändardomänen och vad som krävs för bästa möjliga utgångsläge för hög inkorgsplacering.

Är du nyfiken på tekniken hos din lokala avsändardomän som säkerställer att dina e-postutskick levereras till mottagarnas inkorg? När det kommer till avsändardomän och inkorgsplacering är ryktet allt. Ju bättre ditt rykte är desto större är chansen att ditt utskick hamnar i inkorgen. Två faktorer som påverkar ditt rykte är identitet och äkthet. Dessa påverkas i sin tur av DNS, domännamnssystemet. Nedan kommer vi att beskriva DNS och tillhörande terminologi mer detaljerat.

”Den lokala domänen kan ses som en teknisk lösning, relaterad till kunden. När du använder en lokal domän utnyttjar du alla tillgängliga möjligheter för att se till att e-postutskicken du skickar är autentiska och godkända för att skicka via din ESP. Detsamma gäller om man har flera avsändardomäner, även om dessa bara helt kan ses som flera avsändare när de har konfigurerats på rätt sätt av din ESP. ”(Ewald Kessler, Webpower-expert, Deliverability & Abuse Management)

Flera DNS-inställningar är viktiga för att verifiera dina e-postutskick:

A-poster (Address records)

A-poster anger servern eller, mer specifikt, den IP-adress som är kopplad till webbsidorna för ett visst domännamn. För ESP:er är detta relaterat till den lokala domänen. Den lokala domänen ligger till grund för länkarna som är synliga i de mail som skickas ut.

Poster är inte inställningar i din e-postprogramvara. Istället görs dessa via de DNS-inställningar som du eller ditt webbhotell hanterar.

MX-poster (Mail eXchange record)

MX-poster beskriver vilka mailservrar som är inställda för att ta emot eventuella e-postmeddelanden som skickas till en viss domän. För e-postmeddelanden som skickas via ESP:er är det viktigt att en korrekt MX-post har upprättats för den lokala domänen, t.ex. för att hantera studsar korrekt (e-postmeddelanden som inte kunde levereras till mottagaren).

TXT-poster (TeXT record)

För att säkerställa optimal leverans av e-post som skickas via ESP:er används TXT-poster för att verifiera äktheten hos e-postmeddelanden. Detta hjälper också att motverka missbruk av en domän med SPF, DKIM och DMARC.

Dessa termer (SPF, DKIM och DMARC) förklaras nedan:

SPF-poster (Sender Policy Framework)

Detta är en fil i DNS ​​(domännamnssystemet) som anger om en viss IP-adress eller domän får skicka e-post å organisationens vägnar. Detta är en av de metoder som en ISP använder för att upptäcka förfalskad avsändardata och markera e-postmeddelanden som spam.

DKIM-poster (DomainKeys Identified Mail)

DKIM är också känt som en digital signatur. Information – t.ex. en nyckel för att verifiera e-postens äkthet – kan publiceras i en TXT-post (en textfil, som också används för SPF-poster). Det här är en metod som används för att länka ett domännamn till ett e-postmeddelande och det gör att en person eller organisation kan hävda en del av ansvaret för e-postmeddelandet. Det hjälper mottagare att känna igen avsändaren av ett e-postmeddelande.

Den digitala signaturen innehåller den lokala domänen, som tilldelas ett rykte av Internetleverantörer. Om ditt e-postmeddelande inte har DKIM, minskar chansen att en ISP levererar ditt email till mottagarens inkorg.

DMARC-poster (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)

DMARC är ett valideringssystem som låter dig publicera en policy (rekommendation till mottagare) på din lokala domän. Denna policy instruerar mottagande e-postservrar om vad som ska göras när en obehörig server försöker leverera ett meddelande från avsändaren. Vad som gör DMARC så kraftfullt är det faktum att det berättar för mottagare vad man ska göra med e-postmeddelanden som inte passerar SPF- eller DKIM-testen.

”Du kan inte skicka mail med DMARC-validering om din avsändaradress inte involverar din lokala domän. Den lokala domänen är nyckeln till framgång. ”(Ewald Kessler, Webpower Expert Deliverability & Abuse Management)

Vi hoppas att vi på ett tydligt sätt kunde förklara de olika tekniska aspekterna hos en lokal avsändardomän och vad som bidrar till en högre inkorgsplacering. Var noga med att kontakta din ESP för att diskutera möjligheterna, för det är definitivt värt det.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Dela den här artikeln