E-postanalys: e-postmarknadsföring och statistik för nybörjare

(För lång? Maila mig den här artikeln)
15, juni 2020

Vilken aspekt är mest intressant med e-postmarknadsföring? E-postanalys är förmodligen inte det första du tänker på. Ändå spelar statistik en viktig roll när det gäller att uppnå framgångsrik e-postmarknadsföring. Genom att få insikt dina analyser kan du se om din e-postmarknadsföring har lönat sig och vad du måste förändra om du inte uppnått önskad ROI.

Vilka analysuppgifter är viktiga för e-postmarknadsföring? Vad kan du lära dig av olika sorters uppgifter? Statistiken är inte så svår att förstå som man kan tro, bara man vet var man ska titta.

I detta blogginlägg ges en översikt över olika typer av analysuppgifter som finns i Webpower. För att hålla det enkelt har uppgifterna delats in i två kategorier: Rykte och ROI för e-postmarknadsföring.

Rykte – en viktig del av e-postanalys

Om du skickar e-post till exempelvis kunder eller samarbetspartners vill du självklart att dina meddelanden ska hamna i deras inkorg. I praktiken blir det tyvärr inte alltid så. Även om mängden oönskade massutskick i världen har minskat under de senaste åren visar global statistik att mer än hälften av alla skickade e-postmeddelanden under 2019 bestod av skräppost.

Därför är det inte konstigt att leverantörer som Gmail och Hotmail är kritiska mot de meddelanden som de tar emot. Och det gäller i synnerhet när meddelanden sänds i massutskick. Leverantörerna tittar då bland annat på ditt utskicksrykte eller e-postrykte för att fastställa om de ska placera dina meddelanden i inkorgen eller skräppostmappen (eller om de till och med stoppar dem i den digitala porten).

För att fastställa ditt rykte tittar leverantörerna på olika faktorer. Genom att följa analysen av din e-postmarknadsföring kan du förhindra att du oavsiktligt avger signaler som antyder att du spammar. Titta till exempel på:

  • Andelen hårda studsar. Om ett e-postmeddelande inte kan levereras till mottagaren, till exempel om adressen inte längre finns eller är felaktig, ger det en hård studs.

Hårda studsar kan självklart alltid förekomma. Men en andel hårda studsar på 1 procent eller högre är ett tecken på en dåligt underhållen utskickslista. Det kan vara skadligt för ditt e-postrykte. Följ därför denna analysuppgift noga. Det kan vara bra att veta att Webpower automatiskt tar bort e-postadresser som ger hårda studsar från utskickslistan.

  • Klagomål om skräppost. I e-postanalysen kan du se hur många personer som rapporterat dina e-postmeddelanden som skräppost. Om detta händer sporadiskt är det ingen katastrof men om klagomål kommer in ofta försämras ditt e-postrykte.

Följ därför noggrant analysuppgifter om skräppost och se till att klagomål leder till att mottagaren avregistreras. Får du trots dessa åtgärder fortfarande många klagomål? Då kanske du har att göra med en tvivelaktig utskickslista.

  • Inaktiva mottagare. Öppningsfrekvenser kan påverka ditt e-postrykte. Om mottagarna aldrig öppnar dina meddelanden är det ett tecken på att meddelandena inte är relevanta för mottagarna. Det kan vara intressant att veta att den genomsnittliga öppningsfrekvensen i Nederländerna 2019 var 39,3 %, enligt det nationella riktvärdet från den nederländska branschorganisationen DDMA. Meddelanden som skickades med Webpower hade en öppningsfrekvens på 40,95 %.

Vill du öka öppningsfrekvensen? Det bästa sättet är att skicka relevant och intressant innehåll. Använd även analysuppgifter för att se vilka mottagare som inte öppnat flera meddelanden på rad och överväg att avregistrera dem.

  • Hamna i inkorgen. Webpower erbjuder möjligheten att ta stickprov, där analysen visar om dina meddelanden hamnar i inkorgen eller i skräppostmappen. Detta är naturligtvis intressant information och en bra indikator för ditt e-postrykte och din leverans generellt.

I Webpower kan du ta stickprov där analysuppgifterna visar om dina meddelanden hamnar i inkorgen eller i skräppostmappen.

Statistik e-postanalys

Dessutom har Webpower ett team av specialister inom leverans. De ser till att den bakomliggande tekniken hos våra lösningar ger optimal levererbarhet. Men vi kan också hjälpa dig genom att tillsammans gå igenom din databas och ditt e-postrykte och se vad du kan göra för att öka leveransen av dina meddelanden. 

ROI för din e-postmarknadsföring

Hur effektiv är din e-postmarknadsföring? Det vill säga vilken ROI (return on investment) genererar din marknadsföring? Det enda sättet att ta reda på det är helt enkelt en grundlig analys. Genom att titta på rätt statistik kan du till exempel avläsa om mottagarna tycker att dina meddelanden är intressanta eller inte, om de sedan beter sig som du önskar eller till exempel övergår till att köpa en viss produkt. För att fastställa hur framgångsrik din e-postmarknadsföring är kan du bland annat titta på följande analysuppgifter:

  • Öppningsfrekvenser. Utöver att öppningsfrekvenserna påverkar ditt utskicksrykte säger de också något om hur effektiv din e-postmarknadsföring är. För att kunna registrera att ett e-postmeddelande öppnas placerar Webpower för varje avsändare en unik pixel i meddelandet. Om denna pixel laddas registreras att meddelandet öppnats. Du kan se antalet unika öppnanden (en mottagare som öppnar ett meddelande flera gånger räknas endast en gång), samt totala antalet öppnanden.
  • Visningar. Även om användningen av pixlar är ett ofta använt och effektivt sätt att registrera att ett meddelande öppnas är metoden inte helt felfri. Vissa plattformar frågar nämligen sina användare för varje öppnat meddelande om de vill ladda bilder. Om en användare väljer att inte göra det kommer pixeln inte heller att laddas. Då registreras inte meddelandet som öppnat.

Hos Webpower tar vi därför med kompletterande statistik i våra analyser, nämligen visningar. En visning registreras i det ögonblick som pixeln laddas, eller när någon klickar på en länk i ett meddelande. Eller givetvis om båda dessa händelser inträffar. Även här skiljer vi på unika visningar och totala antalet visningar.

  • Klick. Om ditt meddelande innehåller en call-to-action är antalet klick en indikator på hur framgångsrikt meddelandet är. Utöver unika klick och totala antalet klick får du i Webpower insikt i din klickfrekvens (click-through rate eller CTR, andelen av det totala antalet mottagare som klickat på en länk) och din click-to-open rate (CTO, andelen unika klick delat med antalet unika visningar).
  • Konvertering. När du vill mäta ROI för din e-postmarknadsföring är konverteringen kanske den allra viktigaste analysuppgiften. Med Webpower kan du använda spårningspixlar där du för varje skickat e-postmeddelande kan mäta hur mottagarna som klickar vidare beter sig på din webbplats. Tack vare en koppling till Google Analytics kan du till och med se i vilken utsträckning dina e-postutskick bidrar till vissa konverteringsmål.

Vad du definierar som konvertering beror naturligtvis på dina målsättningar. Använder du dina utskick till att samla in Sales Qualified Leads? Då kan du ställa in att ditt konverteringsmål har nåtts i det ögonblick som någon begär en demo. Har du däremot en webbshop och använder dina utskick för att öka omsättningen är det mer logiskt att sätta upp en genomförd försäljning som ett konverteringsmål.

Statistik i Webpower

Exempel på en statistiksida i Webpower. Vad som sticker ut här är att endast en låg andel av mottagarna har klickat vidare efter att de öppnat meddelandet. Om det är ett dåligt tecken beror på syftet med meddelandet. Om syftet till exempel var att få besökarna att göra ett inköp via webbplatsen är det förmodligen ett dåligt resultat. Men om det handlade om ett rent informativt meddelande utan en call-to-action är det logiskt att det inte gav särskilt många klick.

E-postanalys och GDPR

Även om analysen av e-postmarknadsföring kan ge värdefulla insikter är det bra att veta att du inte utan vidare kan övervaka statistik om dina mottagare. I Dataskyddsförordningen (GDPR) står det nämligen att personer måste ge sitt specifika tillstånd till detta. Du måste därför tydligt ange i din integritetspolicy vilka uppgifter du samlar in om din målgrupp och hur du gör det.

Glöm inte att du också måste informera dina befintliga opt-ins om detta.

Kontakta oss

 

Dela den här artikeln

Ta del av de senaste nyheterna och trenderna inom Marketing Automation?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev DIN inspiration och ta del av tips och tricks, trender, nyheter och mycket mer.​