20, augusti 2020

Genom att använda Marketing Automation för eventmarknadsföring kan du avsevärt förbättra kommunikationen med mottagaren. Du sparar tid, sänker stressen och ökar konverteringen.

Automatisering av eventmarknadsföring kallar vi Event Automation. Event Automation är ett brett begrepp. För B2B kan ett event till exempel vara ett affärsevenemang, en mässa eller ett kundmöte, och för B2C en festival, en resa eller ett B2C-kundmöte. Många av dessa evenemang organiseras dessutom online.

Den här artikeln beskriver hur du kan använda Marketing Automation för att underlätta marknadsföringen av ett evenemang.

Fyra viktiga punkter för eventmarknadsföring

 1. Tänk utifrån besökarens perspektiv

Tänk utifrån besökarens perspektiv och fundera på vad som skulle göra dig nyfiken och hur du skulle vilja bli inbjuden. Hur ska du bjuda in återkommande besökare och hur ska du hantera nya potentiella besökare? Vad kan du lära dig av tidigare evenemang?

 1. Skapa en enkel anmälningsprocess

Skapa en landningssida med ett anmälningsformulär. Underlätta för din målgrupp genom fylla i så mycket som möjligt i förväg för kända kontakter. Fundera över vilka extra uppgifter, till exempel kostönskemål, färdmedel eller intressen, som du vill fråga om.

 1. Tänk ut kommunikationsflöden

Vad skulle få dig som besökare att vilja delta i evenemanget? Vilket innehåll skulle du vilja få, och via vilken kanal? Exempel på detta är en ”teaser” om programmet, talarna, exklusiva insikter, den senaste informationen och biljetten. Rita upp ett e-postflöde för de olika målgrupperna, med de olika kontaktmomenten och innehåll per kontaktmoment.

 1. Utnyttja avanmälningar

Ett exempel på styrkan hos automatisering är att det ger möjlighet att reagera automatiskt och adekvat på avanmälningar. Kontakta automatiskt en reservlista och öka antalet kvalitativa besökare. Ha dessutom adekvat information till hands om catering och säkerhetsprocedurer.

Marketing Automation-funktioner som hjälper

Följande Marketing Automation-funktioner underlättar eventmarknadsföringen.

 • Bifoga automatiskt personliga biljetter i PDF-format: Skicka personliga biljetter och använd även denna funktion för att till exempel skicka rabattkuponger, VIP-biljetter och fakturor.
 • SMS: Skicka SMS om evenemanget, påminn besökarna om sessioner eller meddela om aktuella/ändrade punkter.
 • Extra databasfält: Skapa extra databasfält för evenemanget, GDPR-kompatibelt.
 • QR-kod: Skanna den personliga biljetten med QR-koden vid ankomsten och ställ in triggers för uppföljningskommunikation.
 • Flow Builder: Bygg enkelt själv automatiserade e-postflöden, eventuellt med SMS.
 • Video i e-post: Skapa uppmärksamhet med en video i ett meddelande.
 • Betalningslänkar: Se till att det går snabbt och enkelt för besökaren att betala.
 • Nedräkning: Använd en timer för att räkna ner och ge känslan av att något viktigt närmar sig.
 • Kalenderfunktion: Se till att besökaren kan lägga in evenemanget i sin egen kalender med ett enda klick.
 • Landningssida: Håll inbjudningsmejlet kort och koncist och länka till en landningssida med anmälningsformulär.
 • Meddelande efter avanmälan: Kommunicera effektivt med kontakter som inte kommer, och tacka dem för avanmälan.
 • +1: Ställ in att någon kommer med mer än 1 person.
 • Automatisk cc: Skicka automatiskt en kopia av en anmälan till exempelvis marknadsföringsavdelningen.
 • Roller och behörighet: Ge praktikanter en annan behörighet än chefer och hantera uppgifter från personer som anmält sig på ett säkert sätt.

Är du nyfiken på hur dessa funktioner kan användas i praktiken? Läs i caset om Webpower YOU om hur vi använder Event-funktionen för kommunikationen kring vårt kundevent.

Vill du veta mer om Event Automation?

Ladda ner startguiden för Event Automation. Har du specifika frågor eller önskemål? Ta gärna kontakt med oss, utan några förpliktelser. Vi berättar gärna mer om Webpower.

 

 

Dela den här artikeln