Optimera ditt innehåll, undvika att snava i fallgroparna

Uppskattad lästid: 4 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
7, februari 2019

ISP:er blir allt mer sofistikerade och utvecklas ständigt för att ge inkorgens ägare bästa möjliga upplevelse och presentera denne med rätt information. Därför är det viktigt att optimera innehållet i dina e-postutskick. När det kommer till e-post som skickas i bulk (som ofta nyhetsbrev eller medlemsinformation gör) gör ISP:erna sitt bästa för att bedöma e-postutskickets äkthet och relevans för mottagarna. Fallerar man i den bedömningen finns risken att dina e-post hamnar direkt i skräpkorgen istället för i inkorgen. Det finns flera olika aspekter som väger in i bedömningen av e-postutskick: avsändarens rykte, mottagarens tidigare agerande i e-post från avsändaren samt avsändarens identitet för att nämna några.

Men även själva innehållet i e-postutskicket kan komma att påverka dess inkorgsplacering och mottagarens upplevelse. Därför vill vi i det här inlägget uppmärksamma dig som arbetar med innehåll på några vanliga fallgropar som du bör ha i åtanke när du skapar dina e-postutskick. Detta för att optimera mottagarupplevelsen och undvika att beblanda sig med metoder som kan få dig att uppfattas som en spammare.

Optimera ämnesraden, den är det första vi ser

Att utformningen av ämnesraden är viktig råder det inget tvivel om. Det är det första mottagaren ser och att denna upplevs som lockade är avgörande för ditt e-posts framgång. Det är dock lätt att bli allt för ivrig och ibland ta till knep som i slutändan snarare stjälper än hjälper. Här är några fallgropar som du bör undvika när du formulerar dina ämnesrader:

  • Tänk på längden: Det är lätt hänt att man försöker få med allt för mycket information i ämnesraden. Tänk på att detta lätt uppfattas som stökigt och att ämnesraden i värsta fall blir så lång att den klipps av i inkorgen. Försök att hålla det kort och slagkraftig. Kommer du över 50 tecken bör du kanske börja tänka om i dina formuleringar.
  • Undvik ord med enbart versalers: Vi ser ofta användning av versaler som en metod att belysa vikten hos ett ämne. Var försiktig med detta, en ämnesrad som till stor del består av versaler väcker misstänksamhet hos ISP:erna. Vissa spamfilter utdelar negativa poäng åt den som använder versaler i för stor utsträckning.
  • Emojis är kul, men använd dem med måtta. Testa dig fram och se vad som funkar för just dina mottagare.
  • Tänk på ordval: runtom på nätet finns listor på ord man bör vara försiktig med att använda vid e-postmarknadsföring. Ofta är det ord som har med ökad försäljning eller pengar att göra. Det kan vara värt att kika igenom några sådana listor och ha i åtanke. Som alltid, testa dig fram och utvärdera ditt resultat.

Läs gärna vårt tidigare inlägg där vi ger dig 12 tips för att skriva den perfekta ämnesraden. Glöm heller inte att vi ständigt ställs inför nya utmaning och möjligheter att förhålla oss till vid utformande av ämnesrader. Detta i och med teknologiska framsteg, i tidigare inlägg om Voice in Email beskriver vi hur rösttjänster kan komma att påverka hur du på bästa sätt kan formulera dina ämnesrader.

Förhållandet mellan text och bild

Visst kan det vara lockande att använda sig av många bilder? Design-och layoutmöjligheterna känns obegränsade när du kan klippa ihop något i ett bildbehandlingsprogram och sedan bara ladda upp. Men det finns faktiskt en hel del nackdelar om man använder för mycket bilder och på ställen där det egentligen skulle fungera bättre med text.

En aspekt är att om du har för mycket bildinnehåll i förhållande till text så ökar risken att mottagarna uppfattar dina utskicks som skräppost. En vanlig strategi hos så kallade spammare är att ”gömma” olika budskap i bilder. Det vill säga att textinnehåll som de inte vill skiva ut i e-postutskicket kan skrivas ut i en bild. Detta då det gör att mottagarklinten inte kan se om avsändaren använder ord som klienten i annat fall skulle förpassa som skräp. Denna strategi är man numera väl medveten om och därför ringer det varningsklockor hos många mottagarklienter om ett e-postutskick till allt för stor del baseras på bildinnehåll.

En annan aspekt av det hela är att ligger stora dela av ditt e-post (kanske texter och knappar) som bildinnehåll så kan inte mottagarna skapa sig en uppfattning om utskickets innehåll om de har bildblockering i sin inkorg. Använder du mer text och en layout baserad på HTML kommer utskickets budskap att nå även de som har bildblockering i sin e-postklient.

Tänk på dina fontinställningar

Att ha god läsbarhet i e-postutskicken ger givetvis dina mottagare en bättre upplevelse, men är också något som kan påverka hur ditt utskick uppfattas av mottagarklienterna. Tänk exempelvis på kontrasten mellan bakgrundsfärgen och färgen på texten, eller storleken på texten. Har du väldigt liten text som dessutom sys dåligt på grund av att den har nästan samma färg som bakgrundsfärgen kan mottagarklienterna uppleva att du försöker dölja något. Detta kan göra att du tilldelas spampoäng. Se därför till att använda fonter och färger på ett tydligt och enhetligt sätt.

Enkelt är snyggt

Visst är det lätt att lockas av att skapa spektakulära e-postutskick med avancerad design, det går ju så enkelt med dagens utvecklade redigeringsgränssnitt. Absolut ska man dra nytta av den teknologiska utvecklingen och de möjligheter som ges, var kreativ! Men tänk också på att e-post inte ger samma frihet som en vanlig webbplats. E-postklienter är fortfarande väldigt begränsade i vad de klarar av. Frihet i layout innebär också att det blir lättare att göra utseendemässiga misstag. Det kan därför vara smart att hålla ett enklare utseende. Då får du bättre koll på att ditt utskick ser bra ut i de olika mottagarklienterna (även de äldre versionerna) och att mottagarna möts av tydlighet. Var kreativ, men glöm inte att enkelhet är snyggt!

Tänk på utskickets längd

Av både tekniska och läsbarhetsmässiga skäl är det bra att optimera omfattningen av innehållet i ditt nyhetsbrev. Allt för långa e-postutskick kommer att klippas av hos mottagarklienterna. Istället kommer en länk med texten ”klicka här för att läsa hela meddelandet” (eller liknande) att dyka upp. Är detta fallet för dina e-post är det en stark indikator på att du bör se över innehållets omfattning och utvärdera om det verkligen är nödvändigt att ha all information i utskicket istället för på landningssidor.

Mer innehåll (främst bildinnehåll) innebär också längre laddningstider vilket försämrar mottagarens upplevelse och utskickshastigheten. Vår rekommendation är att istället för att fylla ett utskick med massa artiklar, eller göra dem väldigt långa, belysa ett färre antal väl utvalda slagkraftigt sammanfattade artiklar. Varför inte använda dynamiskt innehåll så att varje unik mottagare bara får de artiklar som passar dennes intresse eller behov? Med hjälp av Lead Scoring kan du skapa intresseprofiler för din mottagare. Utifrån datan kan du sedan med hjälp av dynamiskt innehåll optimera och individanpassa varje mottagares utskick. På så sätt kan du håll dina utskick kortare och mer kärnfulla.

Avsändarens identitet

Sist men inte minst: det måste vara tydligt vem avsändaren av ett e-postutskick är. Som avsändare är det viktigt att du, i varje e-post du skickar, tillkännager din identitet och kontaktinformation, inklusive en giltig fysisk- eller postadress.

Vill du veta mer om hur du kan optimera dina e-postutskick?

Kontakta oss

Dela den här artikeln