Våga radera e-postadresser från din opt-in databas

Uppskattad lästid: 3 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
27, maj 2019

Varje e-postmarknadsförare strävar efter att öka öppningsgraden. Detta kan dock ibland kännas som ett omöjligt uppdrag. Hur man än försöker verkar vissa mottagare helt enkelt inte längre vilja öppna e-postutskicken. Ändå fortsätter vi  att skicka till dem… med hopp om att ”de kanske öppnar nästa utskick”. Men, kan det vara så att det faktiskt är fördelaktigt att i vissa fall radera e-postadresserna istället för att fortsätta skicka? 

I det här blogginlägget vill vi kasta ljus på problematiken hos icke-öppningarna. Vi har genomfört en studie som visar på hur icke-öppningar påverkar framgången hos kommande utskick. Ta del av dessa insikter och se till att arbeta förebyggande för att inte hamna i situationer då det faktiskt är till din fördel att radera e-postadresser istället för att fortsätta skicka till dem.

Vad avsaknad av öppning innebär när det kommer till lojalitet

Vad säger egentligen öppningsgraden, eller avsaknad av öppningsgrad, om hur framtida e-postkommunikation kan komma att prestera? Hur stor är chansen att någon som inte öppnade ditt första utskick kommer att öppna det nästkommande? Och vilka risker finns förknippat med att öppningar uteblir?

Vi ställde oss själva dessa frågor och genomförde en studie för att finna svaren. Baserat på mer än 1 miljard e-postutskick* analyserade vi hur öppningsbeteendet såg ut hos mottagare som INTE hade öppnat föregående utskick.

Resultatet presenteras i nedan diagram där x-axeln visar antal e-post skickade och y-axeln visar öppningsgrad i procent.

diagram öppningar

* Diagrammet visar resultat från en analys baserat på:1 miljard e-post skickade under 2018 (Europeiska organisationer) och skiljer inte på: B2B och B2C, nyhetsbrev/trigger-baserade e-post, bransch eller säsong.

Den vänstra stapeln visar det e-post som är det första som skickats efter att föregående utskick INTE öppnades. Vid detta tillfälle visar vår studie att det är 22% sannolikhet att detta e-post kommer att öppnas. Om en mottagare förblir passiv efter två e-postutskick så är sannolikheten att nästa utskick öppnas mindre än 15%. Efter 3 icke-öppningar minskar sannolikheten till under 10% för nästkommande utskick.

På detta sätt fortsätter sannolikheten att sjunk för varje utebliven öppning. Efter 8 icke-öppningar är sannolikheten under 5%. Men vart tar det slut? Efter 50 icke-öppningar är sannolikheten under 1%.

Vad kan vi ta med oss från detta? Jo, att vara observant på de första tecken. Om du inte agerar på förändringar i beteende så kommer ”lojalitetsgraden” att sjunk allt mer. Det kommer att bli svårare att rädda situationen tills det till slut är för sent.

Förebygg istället för att reparera:

Öka relevansen

Resultatet från vår studie visar att om någon väl tappat intresset för e-postutskicken är sannolikheten att denna ska ändra sin uppfattning och börja läsa e-posten igen låg. Så… om du ser ett fallande intresse, agera snabbt! Men hur?

Det som är viktigast för att öka din siffror för e-postmarknadsföringen är att ta reda på vad det är dina mottagare är intresserade av för innehåll. Relevans är nyckel till framgång. Att ta reda på vad olika mottagare finner relevant kan man göra med profilberikning av olika slag. Du kan exempelvis arbeta med profiler baserat på historisk klickbeteende i e-post, beteende på hemsidan eller köphistorik. Eller så kan du helt enkel fråga dina mottagare via ett formulär vilken typ av innehåll de skulle vilja ha och hur ofta.

Men glöm heller inte de mer traditionella metoderna som strukturerade A/B-tester eller personifierade ämnesrader. Det är ju trots allt det första som mottagaren ser och som får denna att bestämma om e-postutskicket är värt att öppna. Ta del av våra 12 tips för att skriva den perfekta ämnesraden.

Håll dina mottagare aktiva via kampanjer

Det är lättare att förebygga än att reparera. Detta gäller även hanteringen av klickbeteende. Att hålla mottagarna aktiva omfattar mer än bara nyhetsbrev. Genom kampanjer kring onboarding, livscykel eller återaktivering kan du skapa automatik för att skicka riktat innehåll till mottagare som uppfyller vissa krav. Du kan enkelt sätt upp olika typer av automatiska kampanjer med hjälp av vår Flow Builder, läs mer om hur du gör här.

Mijndomeins e-postflöde för att konvertera kunder från gratis- till betalversionen av deras funktion ”Websitemaker” är ett tydligt exempel på hur du med enkla medel kan nå fantastiska resultat. Läs hela caset här.

Avregistreringar medför sina fördelar

Skickar du redan relevant innehåll, men icke-öppningarna fortsätter? Bestäm dig för när det är dags att säga: ”den här mottagaren tillför inte längre något”. Med detta synsätt, inled en avregistreringsprocess. Den som vid ett senare tillfälle blir intresserad av ditt företag kan registrera sig på nytt för att börja få dina utskick igen.

En databas som innehåller de som faktiskt vill ha dina utskick kommer att leda till ökad aktivitet (öppningar och klick) i dina utskick. Detta kommer är vara förmånligt för ditt digitala rykte och kommer att leda till högre leveransbarhet för dina e-postutskick. Så oavsett hur kontraproduktivt det kan kännas i stunden: Var inte rädd för att radera e-postadresser från din databas.

Frågor kring hur du håller god kvalitet på din databas?

Kontakta oss

Dela den här artikeln