Vikten av din lokala avsändardomän och när du bör överväga att utöka till fler

Uppskattad lästid: 3 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)
6, december 2017

Att använda sin/sina lokala avsändardomän/er medför många fördelar som alla kanske inte är medvetna om. Det beror på att alla ESP:s inte belyser dessa fördelar, fokus ligger ofta på snygg e-postdesign eller smart automation. Därför vill vi med det här inlägget poängtera vikten av att använda en lokal avsändardomänen, samt när det kan vara intressant att utöka till att ha flera lokala avsändardomäner.

Först och främst, vad är en lokal avsändardomän? En lokal avsändardomän är en subdomän på din webbplats (www.mittforetag.se) från vilken dina e-postmeddelanden kan skickas. Subdomänen skulle exempelvis kunna vara epost.mittforetag.se. Du kan därmed skicka e-post med avsändaradresser som slutar med @epost.mittforetag.se. Om du inte använder en lokal avsändardomän, kommer dina e-post istället skickas från en domänen som tillhör din ESP.

Varumärkesigenkänning och tillförlitlighet

Genom att använda en lokal domän kan dina mottagare känna sig trygga när de navigerar (klickar på länkar) i dina utskick. När du använder en lokal domän leder alla bilder, länkar och knappar i dina e-postutskick genom din lokala domän. Precis som länkar på din webbplats leder till andra områden på samma webbplats. Dessutom är avsändaradressen som ovan nämnt baserad på den lokala domänen. Det hjälper mottagarna att försäkra att e-postmeddelandet verkligen kommer från ditt företag. Det förhindrar förvirring, ser renare och mer professionell ut samt ger en känsla av tillförlitlighet.

Förbättra inkorgsplacering

När du använder den lokala avsändardomänen hanteras din identitet och äkthet snabbare och bättre av Internetleverantörer (ISPs), detta hjälper dig att utveckla ett gott rykte med dessa.  Ju bättre rykte ditt domännamn har desto snabbare och säkrare kommer dina e-postmeddelanden att skickas till dina prenumeranter. Det ökar din placering i inkorgen med minst 0,1%. Den här siffran kan tyckas obetydlig, men kan i slutändan ge avsevärd effekt om du skickar mycket e-post.

Webpower erbjuder möjligheten till flera lokala avsändardomäner

Först är det viktigt att poängtera att flera lokala avsändardomäner inte är detsamma som möjligheten att själv kunna skriva i vilken avsändaradressen för dina utskick ska vara. Den lokala avsändardomänen ska tillåta och innehåll rätt DNS inställningar för att användas på korrekt sätt och försäkra din legitimitet som avsändare av ett e-postutskick.

Ovan beskrivs två stora fördelar med att använda en lokal avsändardomän. Men om du vill ta det ett steg längre kan du se över möjligheten att börja använda flera lokala avsändardomäner. Dessa tillåter dig att använda en enda e-postmiljö/licens för flera varumärken, avdelningar och/eller länder. Inom denna miljö kan varje varumärke/avdelning/land att ha sin egen lokala avsändardomän.

Låt oss titta på när flera avsändardomäner kan används i praktiken:

  • Dotterbolag: Det kan vara förvirrande om en organisation endast har en enda lokal domän trots att den styr flera varumärken. Använder man sig av flera lokala avsändardomäner blir det möjligt att skilja mellan varumärke 1, varumärke 2, etc. Till exempel: Coca-Cola kan använda flera lokala domäner för att skicka e-post för fanta.se eller sprite.se, allt inom samma licens.
  • Är ditt företag verksamt i olika länder: Om du använder flera lokala domäner kan varje land använda sin egen domänen som avsändare. Befinner mottagaren sig i Sverige kan e-posten skickas från en .se domän, är mottagarna danska kan man skicka från en .dk domän, osv.
  • Olika avdelningar: Om andra avdelningar än din marknadsavdelning använder din ESP, exempelvis internkommunikation, kan du skicka ditt marknadsföringsinnehåll från en annan domän än innehåll från andra avdelningar. Varje avdelning kommer att ansvara för ryktet för sin egen lokala domän och inte påverka varandra.
  • Byrå: Arbetar du för olika organisationer via en byrå? Med flera lokala avsändardomäner kan varje kund skicka e-post från sin egen domän. Var och en med egen varumärkesigenkänning och rykteshantering, allt från en och samma miljö.

Flera lokala avsändardomäner erbjuder tre huvudfördelar:

  1. Det är möjligt att använda en central databas och plats för all din statistik så att du kan använda din kunskap och inblick i dina mottagares beteende för att förbättra alla dina kampanjer. Det är också fördelaktigt att du bara behöver en uppsättning inloggningsuppgifter och en integration inom din IT-infrastruktur. Vilket inte är fallet när du arbetar med flera licenser.
  2. Flera lokala avsändardomäner gör det lättare för mottagare att känna igen ditt varumärke / företagsnamn om du arbetar enligt något av ovan beskrivna tillvägagångssätt. Denna lösning ser renare och är mer professionell samt förhindrar förvirring. En extra bonus är att mottagarna inte kommer att se ett “via” -meddelande.
  3. Precis som hos en lokal avsändardomän hanterar Internetleverantörerna identiteten och äktheten hos avsändardomänerna snabbare och bättre. Detta ökar placeringen i inkorgen för var och en av dina varumärken med minst 0,1%.

Vill du veta mer om hur du kommer igång med flera lokala avsändardomäner? Kontakta oss på: info@webpower.se

 

Dela den här artikeln