Mer än 700% ökad i konverteringsgrad med hjälp av vår Flow Builder

Uppskattad lästid: 5 minuter (För lång? Maila mig den här artikeln)

Mijndomein är det största och mest välkända webbhotellet i Nederländerna. De erbjuder olika produkter och tjänster: från domännamnsregistrering till installation av olika webbhotellspaket. ”Websitemaker” är en ny produkt från Mijndomein, med denna kan du enkelt skapa din egen webbplats utan teknisk förkunskap.

En gratis (prov-) version av Websitemaker tillhandahålls och Mijndomein hoppas att en sådan provversion så småningom ska leda till ett köp. Mijndomein såg potential att öka konverteringsgraden. Det vill säga antalet användare som gick från att använda gratisversionen till betalversionen av ”Websitemaker”. Denna potential skulle tas till vara på med hjälp av en introduktionsprocess i form av ett e-postflöde.

Teamet på Mijndomein som skapade denna process hade inte tidigare erfarenhet av att automatisera e-post, men med hjälp av vår Flow Builder kunde de sätta upp sin e-postkedja utan problem. Detta case stödjer hur du med relativt liten budget och utan tidigare erfarenhet av automatisering kan göra enorma resultatökningar. Allt som krävs är en bra idé samt viljan att testa och optimera.

Några snabba lärdomar:

 • Ett introduktionsflöde via e-post skapar enorma konverteringsmöjligheter i jämförelse med ”skjuta brett” metoden via kanaler som Google Ads, Facebook och liknande.
 • Börja med att sätta dina mål och utforma därefter ditt introduktionsflöde med hänsyn till dessa målsättningar. Planering ska inte underskattas.
 • Visuellt innehåll fungerar bättre är text. Mijndomeins resultat visar att CTA:s och bilder som hänvisar till videomaterial funkade allra best.
 • Ett introduktionsflöde är ett perfekt tillfälle att samla data. Med denna data kan du arbeta bättre med analys och använda insikterna för framtida kommunikation.
 • En professionell ESP (som Webpower) är mer än bara en systemleverantör. Dra nytta av din leverantörs expertis genom tips och råd för att komma igång eller för att optimera dina kommunikationsflöden.

Grundidé: ett introduktionsflödet

Efter att du har bestämt vad du vill uppnå är det dags att välja lämpligt tillvägagångssätt för att nå dit. I Mijndomeins fall trodde man att målen kunde nås med hjälp av ett introduktionsflöde. Men… vad innebär detta? Jo, det börjar med att någon som är intresserad registrerar sig för en gratis provversion av ”Websitemaker”. Vid detta tillfälle får individen också ge sin tillåtelse om att få tre uppföljningsmail.

Direkt efter registrering får man tillgång till provversion av ”Websitemaker” och kan börja bygga sina hemsidor. Beroende på om man väljer att även registrera sig för betalversionen eller inte kommer man under den närmsta tiden få 1 – 3 e-postutskick, som alltså utgör det vi refererar till som introduktionsflödet.

Webpower: en rådgivande roll för att övervinna (tekniska) utmaningar

Innan flödet kunde startas var ett antal tekniska aspekter tvungna att klargöras:

 • Formuläret på produktsidan behövde justeras för att skicka mottagare till Webpower.
 • Opt-in processen behövde bestämmas.
 • Själva kommunikationsflödets struktur skulle bestämmas (Flow buildern).
 • Det behövdes klargöras hur en konvertering registreras för att kunna mäta resultat och sortera bort de som redan konverterat från nästkommande e-post.

Skapa innehåll som övertygar

Efter att de tekniska aspekterna var på plats var det dags att skapa innehåll och bestämma när ett visst innehåll skulle presenteras för en individ.

Ett logiskt antagande gjordes på förhand: om produkten fortfarande är fräsch i minnet är chansen för konvertering större. Flödet startar därför direkt vid registrering och pågår i upp till 10 dagar.

Flödet ser ut enligt följande:

Dag 1: E-postutskick innehållandes beskrivning av ”Websitemaker” följt av några praktiska tips och trix för att komma igång.

Dag 3: E-post nummer två skickas, detta innehåller bl.a. en video som beskriver hur man kan skapa en hemsida på 30 minuter samt en punktlista som beskriver fördelarna med ”Websitemaker”.

Dag 10: Om individen fortfarande inte har konverterat skickas ännu ett e-post. Denna kommunikation finns i 2 version: ett e-post för de som öppnade föregående e-post och ett för de som inte öppnade det. Båda e-postutskicken innehåller versioner av samma innehåll som tidigare presenterats. Det som skickas till de som missade föregående e-post innehåller dock betydligt mer då man inte ville att de skulle missa något innehåll.

Videoinnehåll fungerar

Mijndomein har som ovan nämnt en länk till en video i sina e-post. Klickresultatet visar tydligt att länkar och visuella element som hänvisar till videoklipp fungerar bäst. Resultatet är inte oväntat: flera studier har visat att människor kommer ihåg 80% av vad de ser, 20% av vad de läser och 10% av vad de hör. Att många föredrar video för att lära sig använda ”Websitemaker” är därför inte förvånande.

Resultaten talar för sig själv:

 • Konverteringsgrad från 3,47% till 24,6% (!)
 • Unikt öppnade e-post för kampanjen: 64,7%
 • CTO för hela kampanjen: 44,7%.

A conversion rate of 3.47% to 24.6% (!), through the use of a relatively simple email flow, is without a doubt more than a great success. The success has inspired us to roll this out for our other products as well” (Leon van der Kolk, Senior Marketer at Mijndomein.nl)

Flow Builder lärdomar som Mijndomein vill dela med sig av:

 • Bygg inte för stora flöden i början, håll det överskådligt. Det gör att det är enklare att optimera och man minskar risken att fel uppstår vid förändring. Ett vinnande flöde kan alltid byggas på vid senare tillfälle!
 • Bestäm vad du vill uppnå och gör dina mål mätbara. Bestäm på förhand vilka KPI:er som är viktiga, följ dessa och gör de justeringar i flödet som krävs för att nå dina mål.
 • Visualisera! Rita dina flöden och ”prova” olika scenarier innan du börjar testa skarpt.
 • Tänk på handlingar som ”kunden” kan utföra under resans gång och hur du kan anpassa din kommunikation utifrån detta.
 • Uppdatera ditt innehåll regelbundet, håll informationen relevant.
 • Har kunden konverterat? Se till att denna inte förblir i samma e-postflöde.
 • Börja att testa ditt flöde mot en mindre grupp för att se vad som funkar och inte.
 • Var inte rädd för att göra fel, dra lärdom och förbättra.

Framtidsplaner

Mijndomein var väldigt nöjda med resultatet, en ökad konverteringsgrad från 3,47% till 24,6% var mer än de hade förväntat sig. Men arbetet slutar inte där. Mijndomein har ett gäng planer för optimering av flödet.

A/B-testning av olika komponenter

I dagsläget är flödet ett och detsamma för alla som prövar ”Websitemaker”. Det finns dock planer på att inkludera någon form av A/B-test för att kunna testa olika ämnesrader och innehållsalternativ för att se vad som funkar bäst.

Målgruppsanpassning

Samtliga prenumeranter får samma e-postkedja idag, det som de har gemensamt är intresset för ”Websitemaker”. Det finns dock planer på att göra innehållet mer målgruppsanpassat och personligt för att försöka nå en ännu högre konverteringsgrad.

Dataanalys

Kampanjen har redan bidragit med mycket information kring mottagarnas beteende. Denna information planeras dels att användas som input till mer strukturerade A/B-tester, men insikterna kan också användas för andra marknadsföringskampanjer i framtiden.

Har du börjat använda Flow Buildern än?

Ta en titt på vår Flow Builder

 

Dela den här artikeln