GDPR kompatibel med Webpower

GDPR-säker e-postmarknadsföring med Webpower

Under GDPR måste du kunna visa hur tillåtelse att skicka e-post till någon har erhållits och exakt vad det här tillståndet gäller. Detta berör nya prenumeranter, men gäller även retroaktivt för din befintliga databas. Som tur är har Webpower utvecklat GDPR Version Manager och GDPR Easy Consent Manager, som kommer att se till att all din e-postmarknadsföring från och med nu är fullständigt GDPR-kompatibel.

GDPR Version Manager

Vår rekommendation enligt GDPR är att lagra den exakta registreringstexten som tillstånd beviljades för. Webpower har utvecklat GDPR Version Manager för detta ändamål, som kan användas på individuell registreringsnivå. Det hjälper våra kunder att registrera tillstånd från prenumeranter via versionshantering, så att du alltid kan tillhandahålla bevis på exakt vad någon har lämnat sin tillåtelse för. GDPR Version Manager håller reda på vem som har beviljat tillstånd, vad deras tillstånd gäller och när de beviljat det.

I den nuvarande Webpower-plattformen kan man se när personer beviljade tillstånd, det är en standardfunktion. Men du kan med den funktionen inte vara 100% säker på vilken registreringstext de beviljat tillstånd för, eftersom den bara tar hänsyn till den senaste (nuvarande) versionen av opt-in-e-postmeddelandet (villkoren). Detta tillvägagångssätt har alltid varit tillräcklig för att uppfylla alla lagkrav för tillståndsbehörighet, men enligt GDPR, är alla dessa krav uppgraderade. Vår GDPR Version Manager tillåter kunder att välja en vattentät metod som inte ger något utrymme för tvivel.

När kunder köper GDPR Version Manager, en premium-funktion, kommer ett nytt databasfält ”GDPR-version” att läggas till varje kontakt, innehållande versionsnumret för registreringstexten som kontakten beviljat tillstånd för. Våra kunder kan ändra opt-in / registrerings-texten så ofta som de vill och spara alla ändringar som en ny version.

GDPR Easy Consent Manager

GDPR gäller också befintlig kontaktinformation, för vilken du kanske inte alltid vet alla detaljer om behörigheter. Din nuvarande databas bör också överensstämma med den nya lagstiftningen. Man bör därför registrera exakt vad dessa befintligt kontakter har lämnat tillåtelse för. För att vara helt säker på att dina befintliga kontakter också lever upp till de senaste kraven kan du initiera en re-aktiveringskampanj som efterfrågar mottagarnas tillåtelse att fortsätta kommunicera med dem.

Du kan initiera en sådan kampanj i Webpower med hjälp av GDPR Easy Consent Manager. Så här fungerar det. Aktiva mottagare, som klickar på en länk i ditt e-postmeddelande, kommer att se en popup där ett meddelande (vilket du kan redigera) visas och säger något i stil med: ”Den här popupen har dykt upp eftersom vi skulle vilja se till att vi är helt i linje med den nya EU-GDPR-lagstiftningen. Du har tidigare registrerat dig hos vår organisation, men registreringen är inte fullständingt GDPR-säker. Därför ber vi att du återigen beviljar ditt tillstånd. Vänligen klicka på ”ok” för att ge ditt tillstånd ännu en gång, eller granska vår sekretesspolicy för mer information.” Genom att klicka på knappen kan dina nuvarande kontakter åter lämna sin tillåtelse. De har också möjlighet att stänga popupen, om de gör det kommer den att visas igen senare.

GDPR Easy Consent Manager är ett tillägg till GDPR Version Manager och kan inte köpas separat.

Kontakta oss Läs om vår programvara för e-postmarknadsföring