Anti-spam policy

Det skickas miljontals mejl varje dag via Webpower vilket innebär att vi måste ha en klart utarbetad anti-spampolicy. Ni som känner oss vet att vi ofta pratar om spam och hur viktigt det är att inte skicka meddelanden som klassas som sådana. Vad är då spam för att vara mer exakt? Vår bransch använder en väldigt klar och rak definition: ”stora utskick utan mottagarens medgivande”. För just mottagaren är definitionen ”vilket email som helst som jag inte bett om”.

Som tur är finns det självfallet lagar och regler inom e-postmarknadsföring. Användare av Webpowers tjänster opererar ofta internationellt vilket innebär att de måste reta sig efter många olika lagar som existerar per nation. Vårt tips där är att utgå från exempelvis Holland eller Tyskland där lagarna för att skicka e-post är väldigt hårda, med andra ord kan de snabbt appliceras i övriga länder.

Vi har gjort saker väldigt enkla när det gäller användandet av Webpower och skapat vår egen anti-spampolicy. Som användare av Webpower måste du förhålla dig till denna. Vi definierar spam på följande sätt:

Spam är ett mejl som skickats till en individ eller organisation som inte specifikt gett tillstånd till att motta mejlet.

Webpowers anti-spampolicy innehåller följande ämnen:

 • Aktivt medgivande
 • Avsändarens identitet
 • Opt-out alternativ
 • Förbud mot email listor från tredje part
 • Allmänna villkor

Aktivt medgivande

För varje mejl som skickas via Webpowers plattform, oavsett om mottagaren är en privatperson eller en organisation måste avsändaren kunna visa ett aktivt samtycke och medgivande från mottagaren. Mottagaren har alltså visat att ja, de vill ha de här mejlen från dig och din organisation.

En opt-in (eller aktivt medgivande) är heller inte giltigt för alltid. Webpower har som rekommendation att användare inte fortsätter att skicka på adresser där mottagaren inte öppnat på 18 månader. Efter att adressen varit inaktiv så pass länge är risken överhängande för att den dels är övergiven och att den kommer att användas som en spam trap.

Mottagaren ger alltså ett samtycke och ett aktivt medgivande till att motta dina mejl och var informerad om vad de gav samtycke till. Webpower accepterar inte dolda paragrafer eller liknande. Oklara meddelanden som ”du tillåter att följande organisationer med partners och underleverantörer kontaktar dig” är inte specifika nog. Det måste vara totalt transparent för mottagaren vad de faktiskt har gått med på. De måste även ha gett ett aktivt samtycke, det innebär att de specifikt måste ha klickat i en ruta exempelvis för att aktivt ha sagt att de vill motta informationen. När vi får klagomål som gäller spam kan vi be dig visa upp följande:

Ett aktivt medgivande måste kunna visas upp med följande parametrar:

 • När och hur har adressen samlats in?
 • Har en tredje part använts (lotteri eller ett frågeformulär exempelvis)?
 • Anmälan till nyhetsbrev?
 • Är det en existerande kundrelation?

Om ni har samlat in data online:

 • Länk till hemsidan där data samlats in
 • IP adress till ägaren av e-postadressen (inte obligatoriskt men bra att ha)
 • Typ av medgivande (SOI – single opt-in eller DOI – double opt in)
 • För double opt-in: datum och tidpunkt för medgivandet
 • Finns det ett specifikt opt-in eller medgivande formulär för adressen?
 • Användarvillkoren där kund eller prenumerant skrivit upp sig.

Om det inte finns ett medgivande eller opt in men det finns en kundrelation:

 • Vilken typ av kundrelation pratar vi? Har personen i fråga köpt någonting av er? I sådana fall är det betydligt lättare att hävda att man behöver prata med individen i fråga.
 • När kunden gav er sin mejladress informerade ni om att adressen kan komma att användas för marknadsföringssyften och hade de alternativet att välja bort det alternativet?

Alla punkterna ovan följer CSA – Certified senders alliance – procedure for complaints against mailers där Webpower är medlemmar. Det är även vår källa för några av punkterna ovan.

Avsändarens riktiga identitet

Det måste klart och tydligt framgå i utskicken vem avsändaren är. Med andra ord så kan vi inte byta ”Vistabova AB” till ”Club Vista” eller liknande. Kontaktinformation, där även en postadress ingår måste alltid vara tillgängligt i mejlet så att mottagaren klart kan se den.

Alternativ för avprenumeration/opt-out/uppsägning

Varje meddelande måste innehålla ett opt-out alternativ, det vill säga en länk för avprenumeration eller uppsägning. Detta får inte kosta någonting och det måste vara enkelt att göra, vilket innebär att du inte får lägga ett frågeformulär eller be en individ logga in innan de avprenumererar.

Webpower förbjuder användning av tredje parts listor

Listor med mejladresser som är köpta, hyrda, lånade eller ”hittade” godkänns inte av Webpower. Anledningen är att mottagaren helt enkelt inte gett tillstånd till att motta meddelanden som skickas via den listan.

Villkor för användning av Webpower

Som en användare av Webpower så kan du/ni inte använda material som inte följer svensk eller i vissa fall europeisk lag. Detta inkluderar material som:

 • Är kränkande, rasistiskt, diskriminerande eller innehåller hat.
 • Är erotiskt eller pornografiskt i sin natur
 • Kränker privatlivet hos tredje part vilket inkluderar distribution av personlig information
 • Innehåller länkar som kränker privatlivet hos tredje part
 • Innehåller spam, spyware eller virus

Om du inte följer Webpowers anti-spampolicy: 

Alla klagomål som vi mottar vidarebefordras till specifik kund så att de kan ge feedback och givetvis hitta en lösning på problemet. Om vi inte hör tillbaka angående en lösning inom 24 timmar kan vi frysa ert Webpower konto tills vi är övertygade om att problemet är löst, och att problemet inte kommer att dyka upp i framtiden. Våra kunder ansvarar själva för alla mejl som skickas via Webpower. Om man skickar spam via oss fryser vi kontot omedelbart och man har två timmar på sig att avsluta kampanjen i fråga.

 läs mer om leverans                läs mer om marketing automation