Leveransbarhet

Om du skickar mycket mejl är risken självfallet större för att dina kampanjer och/eller nyhetsbrev kommer att bli sedda som spam. Det finns givetvis inget skäl till att skicka ett mejl som aldrig når mottagarens inkorg. Vi på Webpower har en leveransnivå på 99,3% så vi vet vad vi sysslar med när det gäller just leveransbarhet men detta är inte någonting man ska ta för givet. Sannolikheten för att ett mejl ska nå fram till mottagarens inkorg har väldigt mycket att göra med en annan sak:

Leveransbarhet.

Webpower kollar så många faktorer som möjligt för att säkerställa att mejlet du skickar verkligen når fram till mottagarens inkorg. Vi ger dig en plattform och ett tekniskt system som i kombination med vårt leveransteam säkerställer att vad du vill nå fram till mottagaren med, når dit. Som en email service provider (ESP) hjälper och stödjer vi dig självfallet med inställningar och upplägg kring dina utskick.

Leveransbarhet förväxlas ofta med leveransnivå men det finns en viktig skillnad. Nivån talar endast om för dig att mejlet framgångsrikt har nått din Internet Service Provider (ISP) (exempelvis Gmail eller Outlook). Leveransbarhet mäter sannolikheten för att mejlet faktiskt når in i inkorgen. Det är egentligen ett organiskt resultat av att inställningar (exempelvis DNS) och mejldesign är rätt komponerade från början.

Engagemang börjar bli viktigare och viktigare. Med engagemang menar vi hur relevant innehållet är för mottagaren. Med andra ord är mottagarens förväntningar och igenkännande av mejlet nyckeln till ett bra engagemang. Ha alltid i åtanke att du bara är på besök i mottagarens inkorg, så vad behöver du göra för att få stanna så länge som möjligt.

Innan vi går vidare ska vi förklara ett par termer vad det gäller leveransbarhet:

 • Inkorgsplacering: huruvida ett mejl anländer i inkorgen beroende på avsändarens rykte (sender reputation).
 • Sender reputation: avsändarens rykte baserat på vad de tidigare skickat.
 • Inboxing: Om ett mejl anländer i mottagarens inkorg, baserat på relevansen för just den specifika mottagaren.
 • Inkorgsengagemang: sättet mottagaren svarar på ett mejl avgör relevansen i mejlet.
 • Domänrykte: ryktet avsändardomänen har
 • IP-baserat rykte: IP adressernas rykte
 • Autentisering: Erbjuder möjligheten att verifiera huruvida ett mejl skickats från den individ som det påstås ha skickat det. Autentisering hjälper till med att blockera illvilliga mejl eller exempelvis mejl som är rena bedrägerier.

Kundtjänst baserad på bra infrastruktur

Det optimala är såklart att nå alla individer de individer som aktivt godkänt att du skickar mejl till dem (kunder, prenumeranter, prospekt exempelvis). Du vill såklart att så många människor som möjligt öppnar, klickar och delar ditt mejl. Plattformen för att åstadkomma detta är din databas och sättet adresser inkluderas på i denna. Webpower utvärderar alltid databaser i samarbete med våra kunder och tittar på följande faktorer:

 • Metoden som har använts när adresserna samlats in: vilken typ av opt-in process har använts? Hur enkelt är det att anmäla/avanmäla sig?
 • Databas ”hygien”: städar du undan studsar, opt-outs, klagomål och så vidare?
 • Är databasen konstant uppdaterad?
 • Skickar du relevant innehåll? ISP:er utvärderar ditt rykte som avsändare och innehållet i dina mejl genom att använda komplexa algoritmer. Detta blir sedan en indikation på din inkorgsplacering. Din relevans för individuella mottagare utvärderas för att se om det rankas som spam av till exempel en Gmail mottagare, men anländer i inkorg på en Yahoomail mottagare.

För vår del ser vi alltid att infrastrukturen är funktionell till 100% Vi gör på följande sätt:

 • Domain name system (DNS) och autentiseringsinställningar. Vi tillhandahåller detaljerna till autentiseringen (SPF, DKIM och DMARC) metoderna som visar vem du är och tillåter mottagarservrarna att verifiera dig.
 • Vi ser till att Webpowers IP adresser alltid har absolut bästa rykte
 • Korrekt hantering av spam och andra generella klagomål.
 • Korrekt hantering av hårda och mjuka studsar.
 • Installering av en lokal domän och om det behövs, flertalet domäner i tillägg.

Anti-spam policy

Vi ställer självfallet ett krav på våra kunder och det är att de håller sig till GDPR lagen. Vår anti-spampolicy är en summering av de viktigaste lagarna och reglerna. Givetvis är den fullständigt GDPR kompatibel. Ett snabbt exempel: 

Webpowers kunder, och i vissa fall deras kunder får inte använda Webpowers plattform för att skicka e-post där mottagaren inte gett aktivt tillstånd till att motta kampanjen. Den organisation som gör ett utskick måste kunna påvisa att mottagaren aktivt gett ett tillstånd till att motta mejl från avsändaren i fråga. Om inte detta material finns tillgängligt kan det få konsekvenser får användandet av Webpower.

Tillsammans står de ovanstående faktorerna vi har skrivit om för att vi kan leverera 99,3% av alla mejl som skickas via Webpower. Nu kör vi igång!

Read our anti-spam policy    Read more about our software