Webpower är ISO 9001:2015 och ISO 27001:2013 certifierade

Vi jobbar med kunder över hela världen och i och med de volymer vi då måste hantera är ett väldigt stort fokus för Webpower skydd och säkerhet för våra kunders databaser. Det är numera väldigt vanligt att dataintrång är en del av de saker som din IT avdelning måste värja sig mot så Webpower tar till alla åtgärder för att skydda våra kunders data. Webpower innehar ISO 9001:2015 och ISO 27001:2013 certifikat.

En kvalitetsstämpel

ISO 9001:2015 är en internationell standard som fokuserar på processer och att effektivisera system. Webpower följer alla direktiv och är därför ISO certifierade. Detta innebär att vi är en av få aktörer som har absolut högsta säkerhetsnivå vilket gör att många kunder väljer oss, deras data är helt enkelt säkrare hos oss.

Konstant optimering

ISO 9001 fokuserar på hela organisationen och var det kan finnas potentiella säkerhetsrisker. Vi granskas två gånger om året (utan förvarning) för vilket säkerställer att vi håller säkerheten på högsta nivå.

9001 fokuserar på:

  • Konstant kvalitetsökning
  • Kundnöjdhet
  • Konsekvent kommunikation
  • Konstant process optimering
  • Anpassad lagstiftning

ISO 27001 : informationssäkerhet

Din data och din informationssäkerhet

Våra rutiner baseras på ISO 27001, vilket innebär att det är direktiven från den certifieringen som följs. Därför kan vi även garantera att din data skyddas på absolut högsta nivå och är vår prioritet. Webpower följer de internationella krav för att säkra data som ställa av EU kommissionen. Vi tar inga genvägar utan väljer det absolut bästa sättet för att lagra din data.

ISO 27001:2013 är

  • Säkerhet för din information och data
  • Omhändertagande av data
  • Skapa och vårda förtroende gällande informationssäkerhet
  • Anpassa efter lagstiftning
  • Tillåten åtkomst till data

Vi är väldigt stolta över att ha mottagit båda certifikaten då endast ett fåtal europeiska konkurrenter innehar dem i dagsläget. Det innebär även att Webpower prioriterar säkerheten vad det gäller sina kunders data. Certifikaten är ett stort kvitto på just detta.

Vi fick båda certifikaten tack vare det integrerade management systemet (IMS) som Webpower utvecklat och baserade på internationella lagar och föreskrifter. IMS systemet håller konstant koll på säkerhetsnivån hos Webpower. Det tillåter även att vi använder mer än ett säkerhetssystem vilket är en uppenbar fördel.

Vårt IMS identifierar och raderar risker, hot och sårbarheter inom vår IT avdelning. Systemets effektivitet optimeras konstant så säkerheten höjs kontinuerligt, både för vår egen men framför allt våra kunders skull.

Med vår plattform siktar Webpower på en ledande position inom marknadsföring online. Då vi är kunddrivna, finns det bara en sak som gäller och det är att hålla absolut högsta standard även vad det gäller säkerhet. Att vi är ISO certifierade hjälper oss väldigt mycket med det.

läs om säkerhet  läs mer om vårt software